მარნეული აგრო

მარნეული აგრო დაარსდა 2007 წელს და ყველაზე დიდი სასოფლო-სამეურნეო კომპანიაა საქართველოში.  კომპანია მუდმივად აახლებს ტექნოლოგიებს და იწვევს უცხოელ სპეციალისტებს ცოდნისა და გამოცდილების გასაზიარებლად. 

თანამედროვე სარწყავი სისტემა, 2 ჰექტარი სათბურებისთვის , 1000 ჰექტარი სამეურნეო მიწები, 80 ჰექტარი ხეხილის ბაღები, თანამედროვე ტექნოლოგიები და მანქანები  - ეს ის ფაქტორებია, რომელიც "მარნეულ აგროს" სოფლის მეურნეობაში ლიდერ პოზიციებზე ამყოფებს. 

კომპანიის მიზანია გადასცეს თავისი ცოდნა და გამოცდილება ადგილობრივ ფერერებს და განავითაროს ისეთი სასოფლო-სამეურნეო სისტემა, რომელიც ქვეყნის გარეთაც მნიშვნელოვან კომპანიად აქცევს თავის სფეროში