კიტრის კრეფა

02.06.2023

გარდაბანში "მარნეული აგროს" მინდვრებში, კიტრის კრეფა მიმდინარეობს.


მარნეული აგროს საერთო ფართობი 700 ჰექტარია, სადაც გაშენებულია ხეხილის ბაღები, ბოსტნეულ კულტურები და მარცვლობან კულტურები.

ყოველდღიურად გარდაბანში 15-20 ტონა კიტრი იკრიფება, პიკის დროს 70-80 ტონა.